Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi határozatai

 

1/2022. (I.28.) KT. határozat Belterületi utak felújítására pályázat benyújtásáról

2/2022. (I:28.) KT. határozat A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

3/2022. (I:28.) KT. határozat a MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. települési támogatásáról

4/2022. (II.22.) KT. határozat Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételei összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

5/2022. (II.22.) KT. határozat a TOP 1.2.1-15-SB1-2016-00016 számú projekt közbeszerzési eljárás 1. rész „Büfé kialakítása” a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

6/2022. (II.22.) KT. határozat a TOP 1.2.1-15-SB1-2016-00016 számú projekt közbeszerzési eljárás 2. rész „Közösségi tér építése” nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

7/2022. (II.22.) KT. határozat Buj Község Önkormányzata 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervénel elfogadásáról

8/2022. (II.22.) KT. határozat Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

9/2022. (II.22.) KT. határozat a Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022/2023. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról

10/2022. (II.22.) KT. határozat a 2022. évi START munkaprogramra történő pályázat benyújtásáról

11/2022. (II.22.) KT. határozat Buj község Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

12/2022. (II.22.) KT. határozat az Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány (4484 Ibrány, Tompa Mihály u. 18.) működési támogatásáról

13/2022. (II.22.) KT. határozata a szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai megválasztásáról

14/2022. (III.22.) KT. határozat műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására